"วิธีละกรรม ชำระบาป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + สาระธรรมเพื่อมวลชน 50

"วิธีละกรรม ชำระบาป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)" .. การภาวนา คือการสำรวมใจ "นี่แหละเป็นการละบาปบำเพ็ญบุญ นี่เป็นวิธีตัดลัดใกล้ที่สุดในการที่จะละชั่วทำดี" เห็นชัดภายในใจของตนเลย ใจที่เรายังไม่ได้อบรมภาวนา คือไม่ได้นั่งสมาธิ จิตจะต้องยุ่งส่งส่ายวุ่นวายไปหาอารมณ์ที่ชั่วที่ดี โดยมากมักเป็นไปในทางที่ไม่ดี 


เมื่อเรามานั่งภาวนนาทำสมาธิสำรวมอยู่ในทางที่ดี "นั้นเรียกว่า ละชั่ว นี่แหละเป็นการชำระกรรม" คือว่า "ล้างบาปด้วยวิธีนี้ ล้างความชั่วด้วยวิธีนี้ จนกระทั่งเราล้างชำระจนหมดจด" ใจมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว เป็นสมาธิถึงอัปนายิ่งดี แล้วจะไม่มีอะไรเลยในขณะนั้น "นั้นเรียกว่ากรรมหมดจด" ความชั่วที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ละขณะนั้นเลย 


ถ้าหากเราหัดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ความชั่วก็หมดไป ๆ เวลามันออกมาอีก เมื่อมาอยู่ธรรมดา ๆ ก็จะไม่ยอมทำความชั่วนั้นต่อไป "วิธีละกรรมชำระบาปอย่างง่ายที่สุดด้วยการภาวนา" เหตุนั้นจึงควรหมั่นทำบ่อย ๆ จนกว่ามันจะหมดสิ้นไป .. "


"ถามตอบต่างประเทศ ๖"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5.612234

 


attachFull4993043