"ความเมตตาของหลวงปู่ขาว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย) + ยกย่องคนดี

"ความเมตตาของหลวงปู่ขาว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)"ความเมตตาของหลวงปู่ขาว"


" .. ในพรรษาแรกนั้น มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่หลวงปู่ขาวได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟัง ดังนี้ :-


วันหนึ่ง "ขณะที่ท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ ได้เหลือบเห็นกวางตัวหนึ่งกำลังคุ้ยดินกินปลวกอยู่" ซึ่งบริเวณนั้นมีจอมปลวกใหญ่ใกล้ ๆ กับที่หลวงปู่ภาวนา


ขณะนั้น "มีนายพรานคนหนึ่งแอบซุ่มอยู่ ได้ยิงกระสุนใส่กวางหลายนัด" แม้จะเป็นระยะใกล้ ๆ ไม่น่าพลาด "แต่กระสุนไม่ถูกตัวกวางแม้แต่นัดเดียว" ทำให้กวางหลุดรอดไปได้


พรานเหลือบเห็นหลวงปู่อยู่แถวนั้น จึงเอ่ยถามหลวงปู่ว่า "เป็นเพราะอะไรจึงยิงกวางไม่ถูก" หลวงปู่ตอบว่า "ท่านเพียงแต่ส่งกระแสเมตตาให้กวางตัวนั้น" เหมือนกับที่ท่านทำอยู่ตามปกติเท่านั้น .. "


หนังสือบูรพาจารย์

หลวงปู่ขาว อนาลโย


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2.612308[​IMG]