เราเกิดมาทำไม ? - ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง + สาระธรรมเพื่อมวลชน 55

เราเกิดมาทำไม ? - ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง


อย่าถือเหตุภายนอกที่เข้ามาว่ากวนใจเรา 


เหตุภายนอกนี่ห้ามเขาไม่ได้ 


ความวุ่นวายในกิจการงาน กิจที่เหตุที่จะต้องแบกภาระต่าง ๆ 

เป็นเรื่องของการเกิด ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา


งานมันเหนื่อยเท่าไร เราต้องเข้าใจ

มันเป็นเรื่องของงานว่า เราเกิดมาทำไม ?


ถ้ารู้ว่างานมันยุ่ง แล้วเกิดมาทำไม ?


เรามันเกิดมาแล้วนี่ เราก็ต้องยุ่งแบบนี้ 

เมื่อยุ่งมาแล้ว ก็ต้องยุ่งเพื่อใช้หนี้ 

เพื่อไม่ยุ่งต่อไป


ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน

อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาทตัวเอง 


ถือว่าภาระหน้าที่มีอย่างไร ทำไปเพื่อ

ความอยู่เป็นสุข 


เราชำระหนี้ส่วนที่เป็นอกุศล 


เพราะการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภารกิจของเรา


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AF-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87.565207/


[​IMG]