"ตัวรู้" ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล + การศึกษาธรรม

"ตัวรู้" ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล.jpg


ในทางปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติจิต ปฏิบัติใจ โดยให้ใจอยู่กับใจ 


นี้ก็คือ ให้มีสติกํากับใจให้เป็นสติถาวร ไม่ใช่เป็นสติคล้าย ๆ หลอดไฟที่จวนจะขาด 


เดี๋ยวก็สว่างวาบ เดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็สว่าง แต่ให้มันสว่างติดต่อกันไปตลอดเวลา 


เมื่อสติมันติดต่อกันไปอย่างนี้แล้ว ใจมันก็มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา 


เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลา" 


ตัวรู้ก็คือ "สติ" นั่นเอง หรือจะเรียกว่า "พุทโธ" ก็ได้ 


พุทโธที่ว่า รู้ ตื่น เบิกบาน ก็คือตัวสตินั่นแหละ


หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

จากหนังสือ "อตุโล ไม่มีใดเทียม"


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5.612585attachFull5010245