069.ตามรอยบาทพระศาสดา + ลักษณะคน 6 ประเภท

069.ตามรอยบาทพระศาสดา


ลักษณะคน 6 ประเภท


?temp_hash=548d9a7f1b922d6d5ccf744ff8e946eb.jpg


https://palungjit.org/threads/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%99-6-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97.612628/


[​IMG]