อ.กอล์ฟ มหาปราบ

อ.กอล์ฟ มหาปราบ เกจิชีปะขาวเเห่งเมตตาสายอีสาน เกจิผู้นุ่งขาวห่มขาวถือวัตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายปฏิบัติ เเห่งสถานปฏิบัติธรรมมหาปรโม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ท่านอาจารย์กอล์ฟ ฉันเป็นนักปฏิบัตินักบุญแห่งสถานปฏิบัติธรรมที่ชอบช่วยเหลือผู้คน เช่นแจกยาสมุนไพรรักษาโรคฟรี แจกวัตถุมงคลฟรีไม่มีการเช่าบูชาทั้งสิ้น อาจารย์ก็เป็นนักบุญและนักปฏิบัติที่ถือวัดปฏิบัติชอบพาคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอ ไม่ให้ยึดติดกับเรื่องใดให้ยึดหลักคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักเท่านั้น คือการปฏิบัติธรรม การเดินสายกลาง ท่านอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์พระสายปฏิบัติสายพระป่า สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ท่านอาจารย์เป็นผู้สมถะเรียบง่าย ชอบสอนลูกศิษย์ในการแจกทาน การให้ และการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ วัตถุมงคลของท่านอาจารย์นั้นนับว่ามีชื่อเสียง ในวงกว้างของเหล่านักสะสมและลูกศิษย์ของท่าน วัตถุมงคลในแต่ละรุ่นนั้นจะมีคณะลูกศิษย์ทำการจัดสร้างถวาย ท่านอาจารย์ก็มีตาแจกเพื่อเป็นทานบารมี ไม่ให้เช่าบูชาท่านให้เหตุผลว่าหากให้บูชาแล้วถ้าคนจนมีความศรัทธาแต่ต้องการอยากได้วัตถุมงคลท่านนั้น จะทำเช่นไร เพราะเขามีความศรัทธาแต่เขาไม่มีปัจจัยที่จะเช่าหรือบูชาไป ท่านอาจารย์จึงมีความเห็นเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นใดก็ตามห้ามให้คนเช่า/บูชา เมื่อทำการสร้างขึ้นได้ก็ต้องทำการแจกคนอื่นได้เหมือนกัน แจกเขาไปเถอะถ้าแจกแล้วได้บุญได้กุศล นี้คือความเห็นของท่านอาจารย์