อ.กอล์ฟ มหาปราบ

อ.กอล์ฟ มหาปราบ

อ.กอล์ฟ มหาปราบ แห่งสถานปฏิบัติธรรมมหาปรโม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตพระยอดขุนพล รุ่นชนะศึก เพื่อแจกให้กับศิษย์สานุศิษย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแจกให้กับศิษย์สานุศิษย์ทุกๆท่านที่เดินทางมาทำบุญที่สถานปฏิบัติธรรมเพื่อมอบให้ที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาจากใกล้เเละไกลและสถานที่ต่างๆ

พระยอดขุนพล รุ่นชนะศึก

จัดสร้างถวายโดย : คุณเกียรติพงษ์ รัตนไตร

บริษัทส่งออกสินค้านำเข้าไทยและต่างประเทศ


ปลุกเสกอธิษฐานจิตโดย : ท่านอาจารย์กอล์ฟ มหาปราบ

แห่งสถานปฏิบัติธรรมมหาปรโม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิต ในวันที่ 12-13 ตุลาคม พ. ศ. 2562 เวลาประมาณ 20:00 น - 23.00 น. ปลุกเสกจำนวน 3 วาระครับ