โกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดา แต่.... + สาระธรรมเพื่อมวลชน 6

โกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดา แต่....https://palungjit.org/threads/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88.612714/[​IMG]