New Heart New World 3 : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

"ด้วยความวิตกกังวลว่าลูกจะเป็นเด็ก inter ไปจนหมด

จึงอยากพาลูกมาใกล้ชิดความเป็นไทย รวมทั้งศาสนา...

ไปได้คอรสปฏิบัติ 7 วันที่ลำปาง ผู้ใหญ่ก็อยู่ดูแลเด็ก

ดุไปดูมาก็เกิดความสนใจ ประโยคที่ได้ยินตอนนั้น

ท่านบอกว่า "นิพพานน่ะง่ายนิดเดียว

7 วัน ก็เป็นนิพพานได้ มาลองดูก็ได้ มาม้้ยล่ะ"

ก็เลยตกปากรับคำท่านไป...พอวันที่ 3

เราเห็นบางสิ่งบางอย่าง อย่างที่ไม่เคยเห็น

ไม่เคยรู้สึกมาก่อน"


ธเนศ วรากุลนุเคราห์

นักร้อง / นักแต่งเพลง