ศิลปินคุณธรรม ปี 2554

             คุณจาฤก กัลย์จาฤก  และ รายการละครชีวิตจริงชุด 84000 โดยมีคุณนิรัตติศัย กัลย์จาฤก และ คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก เป็นตัวแทนขึ้นรับเกียรติบัตร ''ศิลปินคุณธรรม ปี 2554'' โดยมี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัล ในงาน '' เสียงทิพย์ เสียงธรรม'' ของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรทางพระพุทธศาสนา เป็นงานมหกรรมธรรมะคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี สุทธิลักษณ์ สุทธิ เป็นประธานจัดงาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2554 เพื่อนำรายได้สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุจอมกิตติ และโบราณสถานทางภาคเหนือ ที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว โดยได้นำบทเพลงคติธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา บทเพลงปรัชญาชีวิต บทเพลงเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาถ่ายทอด โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ และเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงมากมาย             

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ''ศิลปินคุณธรรม ปี 2554'' มีจำนวนทั้งสิ้น 87 ราย อาทิ ณเดชน์ คูกิมิยะ , ชุติมา ดุรงค์เดช, ลักษณ์ณารา เปี้ยทา, เขมนิจ จามิกรณ์, นายเขตต์ ฐานทัพ, นายวิชญะ จารุจินดา, นายตะวัลย์ นวนนุกูล ,นส.วลินทิพย์ สุวรรณมงคล ,นายพัฒนะ พันธุเทวะ,นายสวิส เพชรวิเศษศิริ ฯลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ โรงละครแห่งชาติ