อั้มพัชราภา มองมุมไหนก็สวย

อั้มพัชราภา มองมุมไหนก็สวย

 

และยังเป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยกันทำบุญและเวียนเทียนในวันอาษาฬหบูชาที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดเธอยังสวยขนาดนี้ ต้องยกย่องนะครับกับการเป็นตัวอย่างที่ดี อันนี้ก็มุมหนึ่งของดาราที่เยาวชนควรทำเป็นแบบอย่าง