แถลงการณ์ปฏิวัติ โดยคณะ Youth of nation festival

งาน Youth of nation festival ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม ประกาศรับคนเข้างานเพิ่ม โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้