เบื่อเซ็งการเมืองมาฟังเพลงกันครับเพลงของผมเอง ถูกใจช่วยเชียร์ด้วย (Youtube)

เบื่อเซ็งการเมืองมาฟังเพลงกันครับเพลงของผมเอง ถูกใจช่วยเชียร์ด้วย (Youtube)  หน้าช่อง Youtube ของผม
https://www.youtube.com/user/pakasit842519

 เพลง Cover เพลง "โกหกหน้าตาย" เท่ อุเทน
http://www.youtube.com/watch?v=Z_Z0K8Qc-lE&list=UU0RmBdyHpzqjP_iV64oswCw

เพลง Cover เพลง "น้อย" วัชราวลี
http://www.youtube.com/watch?v=yjX-ial8UuE&list=UU0RmBdyHpzqjP_iV64oswCw

เพลง "เรียนรู้อยู่คนเดียว" เพลงของผมเอง
http://www.youtube.com/watch?v=fvOWuMfQluk&list=UU0RmBdyHpzqjP_iV64oswCw