เบื้องหลังสุดทึ่งของภาพยนตร์เรื่อง "ห้องหุ่น"

เบื้องหลังภาพยนตร์ "ห้องหุ่น" (The Making of Hong Hoon: Character) EP.1 อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม

http://www.youtube.com/watch?v=y09PvRUr-ig

 

เบื้องหลังภาพยนตร์ "ห้องหุ่น" (The Making of Hong Hoon: Character) EP.2 พลอย รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล

http://www.youtube.com/watch?v=WBf06XzwvlQ

 

เบื้องหลังภาพยนตร์ "ห้องหุ่น" (The Making of Hong Hoon) EP.3 Director

http://www.youtube.com/watch?v=AeMkaq0v11I

 

เบื้องหลังภาพยนตร์ "ห้องหุ่น" (The Making of Hong Hoon: Character) EP.4 นักแสดงรุ่นใหญ่

http://www.youtube.com/watch?v=EbIgzE3idw4 

 

 

Cr. http://www.facebook.com/kantanamotionpictures