ช่วงนี้รับน้อง "ดื่มเหล้าน่ะ สนุก แต่สิ่งที่ตามมา คือ...."

 

รับน้อง+กินเหล้า = ?

อยากให้ลองติดตาม หนังสั้นเรื่องนี้ดูนะคะ ถึงบางคนจะไม่ใช่วัยนักศึกษา แต่ก็อินได้นะ 

อำนวยการผลิตโดย โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EM KKU)