บัวขาวก็บัวขาวเถอะ! เจอบรู๊ซ ลีเวอร์ชั่นนี้ไม่น่ารอด

 ถ้าเฮีบบรู๊ซจะโหดขนาดนี้ต่อให้มีบัวขาวซัก 10 คน ก็คงสู้ไม่ไหวแน่นอน 55+

https://www.youtube.com/watch?v=VAFXlDBxxq0