ผู้เข้าชิงรางวัล MThai Top Talk-About Award 2015

รางวัลให้กับบุคคลในกระแสตลอดปี 2015 ทั้งหมด 15 รางวัลดังนี้

 

1) Top Talk-About Song เพลงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

2) Top Talk-About Artist ศิลปินคู่/กลุ่มที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

3) Top Talk-About Guy บุคคลชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 

4) Top Talk-About Lady บุคคลหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 

5) Top Talk-About Sport Men นักกีฬาชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

6) Top Talk-About Sport Women นักกีฬาหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

7) Top Talk-About Internet Attraction สีสันอินเตอร์เน็ต ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

8) Top Talk-About TV Show รายการทีวี  ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

9) Top Talk-About Sexy Star เซ็กซี่สตาร์  ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

10) Top Talk-About Senior Superstar ดาราอาวุโส  ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

11) Top Talk-About Memorable Character

12) Top Talk-About Drama ละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

13) Top Talk-About Movie ภาพยนตร์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

14) Top Talk-About Actor นักแสดงชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 

15) Top Talk-About Actress นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด