เพลง เป็นทั้งอาหารสำคัญของอารมณ์ เป็นตัวยาสำคัญรักษาจิตใจ จริงหรือไม่มาดู???

 เพลง ทำให้จิตใจดี จิตใจดีทำให้ร่างกายดี การกระทำดีทำให้การใช้ชีวิตดี

 https://www.youtube.com/watch?v=TrzPg8R5iks