ใครเติบโตมากับยุคนี้บ้าง??

ใครเกิดทันละครตามาพนี้บอกเลยครับ คุณคือสหายร่วมโลกของเรา

ที่มา : ตามติดชีวิตนักศึกษา