[เก๋าสนุก] : สุชาติ ชวางกูร + ใจรัก, ดั่งเม็ดทราย - สุชาติ ชวางกูร