เทคนิคดนดัง "หักดิบเมื่อติดบุหรี่"

บ้านเราติด 1 ใน 15 ประเทศของโลกที่ประชากรป่วยและเสียชีวิตเพราะบุหรี่ ยืนยันจากตัวเลขขององค์การอนามัยโลกว่า คนไทยยังสูบหนักถึง 11 ล้านคน ซึ่งก็มีไม่น้อยที่เห็นถึงผลเสีย พยายามหักดิบก่อนจะสายเกินไป เช่น คนบันเทิงกลุ่มหนึ่งที่โบกมือลาขาดได้สำเร็จ พร้อมแชร์ประสบการณ์และเอาใจช่วยให้ "เลิกบุหรี่" กัน