GTH Family Ep.1 แฟนฉัน แฟนกัน 10 ปี

รายการที่นำเสนอเรื่องราวความประทับใจและชีวิตของดาราและนักแสดงจาก GTH

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้เข้าถึง Life style

ของพวกเขาอย่างใกล้ชิดในมุมที่ไม่มีใครเคยได้สัมผัสมาก่อน


ตอนแรก กับภาพยนตร์ เรื่อง "แฟนฉัน"