ถึงจะไม่ใช่ดาราแต่ผมอยากแนะนำให้รู้จักกับพี่แสบ ศิษย์วัดท่าเรือ

พี่แสบ แกร้องเพลงของน้าแอ๊ด คาราบาวได้เหมือนมาก เสียงพูดยังเหมือนเลย