4 คุณครูซุป'ตาร์ ดีกรีระดับด็อกเตอร์

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีจัดเป็นวันครูของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงพระคุณครูที่คอยแนะนำสั่งสอนศิษย์ให้ถึงฝั่งฝัน ปัจจุบันคุณครูผู้สอนศิษย์มีความหน้าตาดีระดับดาราบ้างคนก็เป็นที่คุ้นเคยตามที่เคยเห็นในจอแก้ว วันนี้เลยรวบรวมอาจารย์หน้าตาดีมีดีกรีระดับด็อกเตอร์มาบอกต่อกัน..


  1. ดร. นาวิน ตาร์ : อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร. นาวิน ตาร์ : อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และยังได้ทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทที่ มหาวิยาลัยออริกอนสเตต และ ปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยแคริฟอร์เนีย เดวิส ก่อนจะกลับไทยมาเป็นอาจารย์ คณะเศรษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ปัจจุบันนาวินต้ารให้ความสนใจกับการแข่งขันไตรกีฬาเป็นพิเศษ โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถือว่าเป็นนักแข่งที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มอายุ2.ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (เปปเปอร์) : อาจารย์สอนอยู่ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพดร.รัฐศาสตร์ กรสูต (เปปเปอร์) : อาจารย์สอนอยู่ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เปปเปอร์ รัฐศาสตร์ กรสูตร อดีบอยแบนด์ชื่อดัง ยูเอชที (UHT) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท คณะระบบข้อมูลสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master of Information System - Software Engineering) (เกียรตินิยม - Graduated with honors) จากมหาวิทยาลัยเดอพอล เมือง ชิคาโก รัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขา Curriculum and Instruction (C&I) จาก มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์3.ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) : อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) : อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

นางสาวไทยปี พ.ศ. 2543 เข้าเรียนที่ เอแบค (Assumption University) คณะพยาบาลศาสตร์ ประมาณหนึ่งปีก่อนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา แต่ในตอนนั้นอายุเพียง 17 ปีไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจึงเรียนได้แต่ภาษา แล้วกลับมาเรียนต่อที่ เอแบค (Assumption University) คณะบริหารธุรกิจ หลังจากเรียนเสร็จจึงทำงาน ตั้งแต่ปี 4 และได้เรียนปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ Wollongong University, Australia ต่อมาได้ปริญญาโทใบที่ 2 Master of Business Philosophy South Australia University และ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาด้าน บริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยรังสิต


4.ดร.อริสรา กำธรเจริญ : อาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.อริสรา กำธรเจริญ : อาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ประการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์สุดสวยคนนี้ จบปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาลัยธรรมศาสตร์

ความเห็นที่ 1
pppppapaparn

สุดยอดกันทุกท่านเลยค่ะ