“ก้อง ห่วยไร่” สานต่อ “ตูน” วิ่งหาเงินบริจาคโรงพยาบาล

 สนับสนุนให้คนไทยร่วมด้วยช่วยกันนะ แบบนี้ประเทศเราก็จะรักกันมากขึ้น และพร้อมช่วยเหลือกันมากขึ้น เห็นแบบนี้แล้วก็ภูมิใจแทนโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือ