คุยแซ่บShow : เปลือยใจอดีตเจ้าพ่อเท้าไฟในยุคที่สุดแห่งความดัง