"โตโน่" เมินดราม่าดาราถูกใช้เป็นเครื่องมือรัฐบาล

 เรื่องแบบนี้เป็นดราม่าได้ง่ายมากเลยนะ แต่ถ้าเราเป็นโตโน่ก็จะทำแบบนั้นแหละ ในเมื่อเราเต็มใจที่จะช่วยเหลือ และไม่ได้คิดอะไร เราก็มีสิทธิ์