หลังม่าน : ชีวิตดี ๆ ที่ "มอส ปฏิภาณ" เลือกเอง

หลังม่าน : ชีวิตดี ๆ ที่ "มอส ปฏิภาหลังม่าน : ชีวิตดี ๆ ที่ "มอส ปฏิภาณ" เลือกเอง

เมื่อเพิ่มสถานะคุณพ่อเข้ามา ก็ทำให้ได้เห็นอีกมุมของผู้ชายคนนี้ " มอส ปฏิภาณ" ที่เลือกจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยการวางแผนชีวิตจัดสรรเวลา ได้ทำในสิ่งที่ฝันตั้งแต่เด็ก แต่ก็ยังไม่ทิ้งแฟน ๆ ที่ยังอยากเห็นผลงานทั้งและแสดงณ" เลือกเอง