ภุชงค์,อ้อม,มะลิลา บราซิลเลียน : concert ลูกเจี๊ยบขอเบิ้ล [OFFICIAL CONCERT]

ภุชงค์,อ้อม,มะลิลา บราซิลเลียน : concert ลูกเจี๊ยบขอเบิ้ล [OFFICIAL CONCERT]

concert ลูกเจี๊ยบขอเบิ้ล

ศิลปิน : ภุชงค์ โยธาพิทักษ์

รับเชิญ : อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ , มะลิลา บราซิลเลียน

MBK HALL 1 / 2 / 2535