คิดถึง 3 หนุ่ม 3 มุมกันมั้ย ? | 3 หนุ่ม 3 มุม x2

คิดถึง 3 หนุ่ม 3 มุมกันมั้ย ? | 3 หนุ่ม 3 มุม x2 

ไม่ได้เจอกันมา 20 กว่าปี

คิดถึงกันมั้ย ?