ข่าวช่อง 9

 เมื่อวันก่อนดูข่าวพระราชสำนักช่อง 9 ที่มักจะมาช้าที่สุด

โดยที่ดูช่องอื่่นจบไปแล้ว

ปรากฎว่า นายชัยนันท์ คนอ่านข่าวได้อ่านข่าวผิดถึง 2 ครั้ง

เรื่อง ครุฑ เป็น พระราชสัญจร ในตราแผ่นดิน

โดยที่ช่องอื่น อ่านว่า  พระราชลัญจกร

แล้วอย่างนี่  มันจะเข้าโอกาส    สา-ทร จีนมั้ยหละ