ดู3000bc มา เขายอมตายไม่ยอมเสียดินแดน แต่ประเทศไทย......

3000bc ยอมรบทั้งๆที่มีคนน้อยนิด พวกไวกิ้ง ยอมสู้จนตัวตาย แต่ไม่ยอมเสียดินแดน

ลูกหลานของเขาจึงมีประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลได้อยู่อย่างมีความสุข

 

เทียบกับไทย ยอมเสียดินแดน..แต่ไม่ยอมตาย

ผลก็คือ  ลูกหลานได้อยู่ในแผ่นดินอันคับแคบเต็มไปด้วยการทุจริตคอรัปชั่น

เวรกรรมของชาวลูกหลานเหลนไทยแท้ๆ