รบกวนช่วยทำ "แบบสอบถาม ทัศนคติ ต่อ โรงพยายาลรัฐบาล" หน่อยนะครับ

แบบสอบถาม ทัศนคติ ต่อ โรงพยายาลรัฐบาล

 

การทำแบบสอบถามนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ เพื่อที่จะ นำไปแปลผลเป็น แนวทางของความต้องการและสิ่งที่ผู้คนคาดหวัง ภายหลัง เนื่องจาก โครงงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE4zcTE5SEdjeG5QbUlTQXdHN3B3ZlE6MQ&ifq