คุณหมอแมว ช่วยตอบเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเสื่อม

อยากถามหมอแมวว่า ตอนนี้มีโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า สำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือป่าวคะตอนนี้คุณหมอที่รักษาแนะนำให้คุณแม่ เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งคุณหมอบอกว่าใช้บัตรผุ้สูงอายุแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียแต่ค่าห้อง จึงอยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ