- - - - หลังจากฉีดริดสีดวงทวารหนักแล้วเป็นอย่างไร?.............

      เคยไปฉีดริดสีดวงทวารหนักมาและอาการเลือดออกนั้นหายไปแล้วหลายเดือน แต่ยังมีอาการปวด

หลังถ่ายเสร็จทุกครั้ง เหมือนถ่ายไม่สุด อยากถ่ายอีก จะปวดบริเวณช่องทวารหนักเข้าไปข้างใน

อาการแบบนี้ถือว่าปกติไหม กี่เดือนเซลล์ประสาทบริเวณทวารหนักและช่องทวารข้างในจิึงไม่

มีอาการรู้สึกกระตุ้นเหมือนอยากถ่ายอีก  

- หากมีวิธีรักษาอื่นๆ หรือกายภาพ ออกกำลังแบบไหนถึงหาย?

รบกวนแนะนำได้ ขอบพระคุณมากๆๆ