ทราบหรือไม่? ปริมาณแคลเซียมที่หัวใจสามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้

แคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score) 

 

แคลเซียมหรือหินปูนมาจากไหน

แคลเซียม หรือหินปูนที่หัวใจนี้ อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด  ที่ลิ้นหัวใจ  หรือที่เยื่อหุ้มหัวใจ   ที่ควรระวังคือหินปูนที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง และจะเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการของโรคหัวใจนานหลายปี จากการศึกษาพบว่าปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้  นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือการสูบบุหรี่      ภาวะแคลเซี่ยมเกาะที่หลอดเลือดนี้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน 

 

ใครคือผู้ที่ควรตรวจแคลเซี่ยมในหลอดเลือดหัวใจ

สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำว่าผู้ที่สมควรได้รับการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ คือ

-          ผู้ป่วยทั่วไปที่อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป

-          ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางของการเกิดโรคหัวใจ

-          ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตวาย

จากคำแนะนำของสมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาเบาหวานในสหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้ป่วยที่มีอายุมาก และผู้ป่วยโรคไตวายที่ไม่สามารถตรวจหัวใจด้วยการเดินสายพานตามวิธีมาตรฐานได้นั้น การตรวจแคลเซียมในหลอดเลือด ถือว่าเป็นมาตรฐานการตรวจหัวใจที่ดี 

 

ตรวจแล้วได้ประโยชน์อะไร

 เนื่องจากผลการตรวจแคลเซียมจะช่วยให้เราทำนายโอกาสเกิดและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และยังช่วยเป็นข้อมูลประกอบการเลือกมาตรการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม      คะแนนแคลเซี่ยมที่หัวใจสูงหมายความว่ามีความเสี่ยงมาก ซึ่งต้องพิจารณาให้ยาทันที   

 

ทำไมต้องค้นหาคนที่มีความเสี่ยง

เพราะการป้องกันโรคนี้ สามารถทำได้ง่ายๆ  และทำได้ทุกคน ไม่ว่าจะเสี่ยงมากหรือน้อย เช่น การงดบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดอาหารไขมัน  พักผ่อนให้เพียงพอ  ไม่เครียด   งดสูบบุหรี่   โดยเฉพาะถ้าเป็นความดันเลือดสูงและเบาหวานก็จะได้ปรับพฤติกรรมและดูแลตัวเองมากขึ้น   โดยควบคุมความดันโลหิตให้ไม่เกิน 140/90  มม.ปรอท  และไขมัน LDL  ต่ำกว่า 130 mg%

 

การตรวจวัดปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ  ใช้เวลาตรวจรวดเร็ว  ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง  128 slice  และไม่ต้องฉีดสีสวนหัวใจ ภาพที่ได้จากการตรวจวิธีนี้จะมีความคมชัดเนื่องจากเครื่องมีความเร็วในการจับภาพสูงมาก  สามารถจับภาพขณะที่หัวใจเต้นได้ดี และจะบอกถึงปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจได้ แม้ในปริมาณที่น้อย จึงเป็นการตรวจที่หาภาวะความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเริ่มต้นในคนปกติได้เป็นอย่างดี

เครื่องเอ็กซ์เรย์ นี้ จะวัดปริมาณหินปูนเป็นตัวเลข  เด็กแรกเกิด ที่มีหลอดเลือดปกติ ค่าจะเป็นศูนย์  เมื่ออายุมากขึ้น  ก็อาจจะพบหินปูนได้บ้าง แต่ ไม่ควรเกิน 200 – 400    ถ้าเกิน 400 จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากๆ

 

โดย นายแพทย์ประพนธ์  ดิษฐ์รุ่งโรจน์ (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์)
http://www.samitivejhospitals.com/th/แคลเซียมในหลอดเลือดหัว


เช็คสุขภาพหัวใจกับ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ถึง 31 มีนาคม 2558 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-022-2222 หรือ http://www.samitivejhospitals.com/th/promotions/happy-heart-happy-valentine/