[กิจกรรม] รู้จัก...เข้าใจเด็ก Generation Alpha

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่มีลูกน้อยวัย 0-6 ปี เตรียมความพร้อมการเลี้ยงลูกกับงานเสวนาภายใต้หัวข้อ "รู้จัก...เข้าใจ Generation Alpha" เผยกุญแจความสำเร็จ เลี้ยงลูกสุขและอยู่รอด เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รับมือการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใครในทุกๆ ด้าน 
ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ สำรองที่นั่งโทร 020-222-222 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
Samitivej... Totally, truly care. http://www.samitivejhospitals.com/th/events/modernmom/