สังเกตสัญญาณเตือน...แผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

สังเกตสัญญาณเตือน...แผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

  • ขนที่เท้าหรือขาจะน้อย
  • สีผิวของขาจะคล้ำขึ้น บางรายอาจจะซีด
  • คลำชีพขจรที่หลังเท้าไม่ได้
  • เท้าจะเย็นอุณหภูมิเท้าสองข้างไม่เท่ากัน
  • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชายที่เป็นความดันโลหิตสูง
  • แผลเรื้อรังที่เท้า
  • เล็บหนาตัว
  • หากเป็นมากจะมีการเน่าของนิ้วเท้า

" หากคุณตรวจพบว่ามีแผลที่เท้าจากโรคเบาหวานอย่านิ่งนอนใจ
เพราะนั่นอาจนำมาซึ่งความสูญเสียกับตัวคุณ และขาของคุณ
ให้โอกาสกับตัวคุณและขาของคุณสักนิดก่อนที่คุณจะตัดสินใจตัดขา "

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ram-hosp.co.th/Diabetes_2.htm

 

สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 , 0-2374-0200-16