เชิญร่วมอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ อายุครรภ์ 1-6 เดือน

 

อบรมตั้งครรภ์คุณภาพ อายุครรภ์ 1-6 เดือน  โดย

พญ.ยอดพร  หิรัญรัศ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ 

 

พญ.ณัฐฐิณี  ศรีสันติโรจน์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร B ชั้น 2 โรงพยาบาลรามคำแหง

ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่แผนกสูติ-นรีเวช หรือ

โทร 0-2743-9999, 0-2374-0200-16 ต่อ Call Center 2999 

พร้อมเยี่ยมชมห้องคลอดและห้องทารกแรกเกิด