การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support ( ACLS)

เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง เพราะความพร้อมและความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ#‎โรงพยาบาลรามคำแหง‬ จัดให้มีการฝึกอบรม ‪#‎อบรม‬ ‪#‎ACLS‬ การช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
โดย นพ.ณัฐพันธ์ เกษสาคร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม อาคาร C ชั้น 10 รพ.รามคำแหง รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/1QZ7wGv