รู้ไหม..เป็นเบาหวานควรตรวจอะไรบ้าง?

โรคเบาหวาน ‪#‎โรคเบาหวาน‬ เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง ของการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน หรือประสิทธิภาพลดลงจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ #‎โรงพยาบาลรามคำแหง‬ รู้ไหม..เป็นเบาหวานควรตรวจ #‎สุขภาพ‬ อะไรบ้าง? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1lLaDG8