วัคซีนตัวใหม่ ช่วยป้องกันให้ไกลจากไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยวัคซีน!!

ถึงแม้ไข้เลือดออกจะระบาดได้ทั้งปี แต่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ น้ำขังในที่ต่าง ๆ อาจมียุงเข้าไปวางไข่ ทำให้ปริมาณของยุงลายเพิ่มขึ้นได้นะครับ นั่นหมายความว่า “โอกาสที่เราอาจเกิดไข้เลือดออกก็ย่อมมากตามไปด้วยนั่นเอง”

หากเป็นเมื่อก่อนสิ่งที่เราทำได้มีเพียงแค่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดเท่านั้น แต่ตอนนี้ได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่สามารถครอบคลุมเชื้อได้ถึง 4 สายพันธุ์เลยนะครับ โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งสิ้นจำน...วน 3 เข็ม ห่างกันทุก ๆ 6 เดือน และต้องมีอายุ 9 - 45 ปี วัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ถึง 65.5 % และลดโอกาสการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงได้ถึง 90.2% เลยนะครับ

หน้าฝนปีนี้นอกจากต้องกำจัดแหล่งกำเนิดยุง ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวแล้ว การฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก็ถือเป็นอีก 1 ทางเลือกที่ดีเช่นกันนะครับ
--------------------------------------------------------------------------------------
หากใครสนใจวัคซีนไข้เลือดออก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง
สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 , 0-2374-0200-16