ไม่ผอมให้มันรู้ไป

ใครๆ....ก็อยากมีรูปรางที่น่ามอง....

แต่..ก็แพ้ใจตัวเองเรื่องความต้องการของ ทานอารหาร......

เพราะเรามีความสุขกับการทาน....มากกว่ารูปร่างของเรา...

เมื่อไหร่ที่เรารักรูปร่างของเรามากกว่าการทานของที่ชอบ..

นั่นคือขั้นตอนแรก และสำคํญต่อการดูแลรูปร่างของเรา

แต่น้อยคนเหลือเกินจะทำได้...........คนส่วนใหญ่จึงมีรูปร่างที่มีส่วน

เกินอยู่มากมาย..........

เราต้องคอยระมัดระวังเรื่องการทานอยู่ตลอด..........ทานเหมือนเดิม

ก็ไม่ใช่จะช่วยได้ 100% เนื่องจาก ร่างกายของเราจะเผาผลาญ

พลังงานน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น.......

สิ่งที่ช่วยได้คือ การออกกำลังกายอยู่เสมอ จะทำให้การเผาผาญในร่าง

กายดีขึ้น เพื่อ ชลอ การเผาผลาญของร่างกายให้เสื่อมช้าลง......

การนอนหลับที่เพียงพอในแต่ละวัน...ช่วยให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ ใน

การทำงานดีขึ้น.........

อารมณ์ดีก็สำคัญในการช่วย ขบวนการเผาผลาญของร่างกาย.....

นี่เป็นพื้นฐานในการที่จะดูแลรูปร่างให้น่ามอง...นะครับ

วันหลัง ผมจะมาเล่าให้ฟัง ต่อในเรื่องการดูแลรูปร่างให้น่ามอง อย่างไร

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://facebook.com/easyslim69