ชีวิตจะเปลี่ยนไป ถ้าหัวใจไม่เต้นจังหวะเดิม

จังหวะหัวใจเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เรื่องรักๆ เพราะหัวใจที่เต้นไม่ตรงจังหวะนัก กำลังจะเจอกับอันตราย

#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999