เจ็บหน้าอก หน้ามืด ใจสั่น มันคืออะไร?

เจ็บหน้าอก ✔ วิงเวียน ✔ หน้ามืด ✔ ใจสั่นหายใจขัด เป็นๆหายๆ อย่าคิดว่าแค่เจ็บป่วยธรรมดา

เพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญานเตือนของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้าปล่อยไว้ไม่เข้ารับการรักษา อาจทำให้เสียชีวิตได้ แนะนำให้มาพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมไปกับการทานยาควบคุมอาการ 

ถ้าไม่ดีขึ้น..ในกรณีผู้ป่วยที่สามารถหาจุดกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติได้ แพทย์จะจี้ทำลายจุดที่ผิดปกติออกไปเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้น แต่ถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงอื่นๆ การติดเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้หัวใจกลับมาเต้นผิดปกติได้เช่นกันครับ 

แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็จำเป็นต้องใช้ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่พร้อม เพื่อช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับ

#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999