โรคซึมเศร้า

พ่อแม่ของเราเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ การเกษียณออกจากงานอาจทำให้พวกท่านรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเองจนเกิด "ภาวะซึมเศร้า" ได้ แล้วพ่อแม่ของเรากำลังเสี่ยงอยู่หรือป่าว ตามมาดูกัน #อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง