รพ.รามคำแหงได้รับ Expert Brand “ Ram hosp ”

รพ.รามคำแหงได้รับ Expert Brand “ Ram hosp ” เป็นโรงพยาบาลเจ้าแรกในเว็บไซด์ Pantip.com

นพ.พิชญ สมบูรณสิน ให้การต้อนรับ คุณเหมือนจิต ตะเภาทอง Marketing Leader เว็บไซด์พันทิป เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลได้รับการพิจารณาอนุมัติสมาชิกในนามแฝงพิเศษ (Expert brand) ในนาม “ Ram hosp ” เพื่อเป็นการตอบคำถามในเชิงให้ความรู้ การดูแลตัวเองเบื้องต้น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเจ้าแรกของเว็บไซด์พันทิป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลรามคำแหง