สมองขาดเลือดชั่วคราว เป็นแล้วหายเองได้ ปล่อยไว้อันตรายมาเยือน

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราวคืออาการที่สมองขาดเลือดมาเลี้ยงชั่วคราว 

ผู้เป็นโรคนี้มักจะมีอาการ แขน-ขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด วิงเวียนศีรษะ หรือเห็นภาพซ้อน คล้ายกับโรคหลอดเลือดสมอง แต่จะมีอาการอยู่แค่ 30 นาที –1 ชม. หลังจากนั้นก็หายไปเอง ถึงแม้อาการเหล่านั้นจะหายไปเองได้ก็ตาม แต่หมอขอบอกว่า อย่าวางใจ!!

เพราะจากสถิติแล้ว 1 ใน 3 ของคนที่มีอาการสมองขาดเลือดชั่วคราวจะมีโอกาสเกิดอัมพาตเฉียบพลันตามมาได้ ภายใน 1 เดือน ระยะเวลาที่เกิดยิ่งนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีเปอร์เซ็นการเกิดโรคอัมพาตเฉียบพลันสูงตามไปด้วยเท่านั้น

ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย โดยเฉพาะถ้าเกิดกับสมอง ถึงแม้แค่เพียงเล็กน้อยหรือบางอาการที่เป็นแล้วหายเองได้ก็ไม่ควรปล่อยไว้ ต้องรีบไปหาหมอ เพราะนั่นหมายความว่าเราอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้นะครับ