เบาหวาน .. โรคที่ (ไม่) น่ากลัว

เบาหวาน .. โรคที่ (ไม่) น่ากลัว

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีคือ วันเบาหวานโลก ทางอิควล (Equal) ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน แทนน้ำตาล แบรนด์ผู้นำจากอเมริกา ได้เห็นถึงอันตรายของโรคเบาหวาน จึงได้จับมือกับโรง พยาบาลพญาไท 2 จัดกิจกรรมตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อส่งเสริมความรู้พร้อมรับมือ กับโรคเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day 2017) โดยแพทย์หญิง-นารีลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ (นิ่มน้อย) อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ศูนย์เบาหวาน และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “เบาหวาน..โรคที่ (ไม่) น่ากลัว” ไว้ดังนี้


เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปีและเบาหวานยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็น อันดับ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก


ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน

- ผู้ที่มีญาติสายตรง (พ่อ, แม่, พี่, น้อง) เป็นเบาหวาน 

- ความอ้วน ไม่ออกกำลังกาย ความเครียด 

- อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป 

- มีภาวะเบาหวานแฝงมาก่อน

- มีโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

- มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือมีลูกที่น้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม

- โรคของตับอ่อน เช่น ตับอ่อนอักเสบ ได้รับการผ่าตัดตับอ่อน


เบาหวานส่งผลต่อ (ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานต่อร่างกาย)

- หัวใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

- สมอง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด โรคเส้นเลือดสมองตีบ อัมพฤต อัมพาต

- ไต เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง 

- เส้นประสาท ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทส่วนปลาย มีอาการชา เจ็บปวด ปลายมือ ปลายเท้า 

- ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นแผลเรื้อรังหายยาก โดยเฉพาะแผลที่เท้า เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกตัดนิ้ว ตัดเท้า 

- ตา ทำให้เกิดจอประสาทตาอักเสบ เส้นเลือดที่จอประสาทตาผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงการเกิดตา บอด


ทำอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน – ข้อสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

1. เลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ ทานผักใบเขียว ผลไม้รสไม่หวานจัด ทานธัญพืช ถั่ว ข้าวไม่ขัดสี ทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

2. หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด และมัน ถ้าต้องการรสหวาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ความหวาน แทนน้ำตาล ในการประกอบอาหารและปรุงอาหาร 

3. งดเครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ควรดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ 

4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

5. ลดน้ำหนัก ไม่ให้อ้วน 

6. เลิกสูบบุหรี่

7. ทานยาตามแพทย์สั่ง และติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ  

8. ตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อป้องกันและรักษาตั้งแต่ แรกเริ่ม

9. ตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองที่บ้าน ถ้าสามารถทำได้ 


####


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

กฤษฎาพร ช่วยบำรุง (ปุ๋ม) โทร. 081-959-8515 

 E-mail: thepoom.pr@gmail.com หรือ www.digitalprthailand.comภาพกิจกรรม อิควลจัดงานตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

            นางสาวเกสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    

      ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อิควล                       

ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพทย์หญิงนารีลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ (นิ่มน้อย)

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

 ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลพญาไท 2