แค่เจาะเลือดก็ตรวจมะเร็งได้ ความ(ไม่)ลับที่หลายคนไม่เคยรู้

หากใครมีประวัติครอบครัวหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง คงเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่า “ควรตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง” แต่สิ่งนั้นคืออะไรกัน?

สารบ่งชี้มะเร็ง เป็นสารที่เซลล์ในร่างกายสร้างขึ้น ซึ่งในบางสภาวะ เช่นโรคมะเร็ง ระดับของสารที่ตรวจพบในเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ อาจสูงกว่าปกติได้ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง หากมีระดับผิดปกติ และมีความเสี่ยงอื่นๆ ร่วม จะเป็นตัวช่วยในการตรวจเพิ่มเติมเพื่อค้นหาโรคมะเร็งที่อาจซุกซ่อนอยู่ นอกจากนั้นยังใช้ในการติดตามผลการรักษาและการพยากรณ์โรค การตรวจเพื่อดูการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งบางชนิด

ในประเทศที่มะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งอย่างประเทศไทย การตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก จะช่วยให้โอกาสในการรักษาหายขาดเป็นไปได้สูงขึ้นมากกว่ามาตรวจพบเมื่อมีอาการนะครับ